Zapisnik s 22-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 02. lipnja 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge praćenja tiskanih medija, Internet portala, TV i radio emisija
  4. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 05/21 za područje grada Zagreba i Zagrebačke županije (Z-ZG2); 101,0 MHz
  5. Glas žena u sportu – emitiranje nenaplatnih televizijskih i radijskih spotova
  6. Razno