Logo
  • hr
  • en

Zapisnik s 19-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 4. svibnja 2020.

DNEVNI RED

            Dnevni red je jednoglasno usvojen

Ad. 1.             Jednoglasno je odlučeno:

                        Usvaja se rebalans financijskog plana za 2020.

Ad. 2.             Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.