Zapisnik s 17-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. travnja 2022.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog I. izmjene Plana nabave za 2022.
 4. Prijedlog odluke o prihvaćanju dopune ponude u predmetu nabave usluge mobilne telefonije i interneta
 5. Prijedlog odluke o prihvaćanju dopune ponude u predmetu nabave usluge izrade audiovizualnog i audio spota, te izradu vizualnog rješenja i grafičke pripreme za billboard
 6. Prijedlog odluke o pokretanju jednostavne javne nabave usluge najma licenci za Microsoft programe na razdoblje od jedne godine
 7. Prijedlog odluke o pokretanju jednostavne javne nabave uredskog materijala
 8. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge obrade i grafičke pripreme tri brošure za Dane medijske pismenosti
 9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o pravdanju dijela sredstva Fonda 02/20 za 2021. – 2. dio za pružatelja medijskih usluga Glas Podravine d.o.o.
 10. Upit društva Styria medijski servisi d.o.o. uz tumačenje članka 64. ZEM-a
 11. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja
 12. Razno