Logo
  • hr
  • en

Zapisnik s 15-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 10. travnja 2020.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Izvješće HRT-a o provedbi članka 11. Zakona o HRT-u
  4. Prijedlog odluke o usvajanju ponude i sklapanju ugovora o poslovnoj suradnji za aktivnost organizacije Skupštine Mediteranske mreže regulatora
  5. Prijedlog odluke o usvajanju ponude za usluge simultanog prevođenja na Skupštini Mediteranske mreže regulatora
  6. Prijedlog odgovora nakladniku TV Istra d.o.o. u odnosu na pravdanje Fonda 02/19
  7. Razno