Logo
  • hr

Zapisnik s 15-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 25. travnja 2019.

DNEVNI RED

  1. Ovjera Zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o dopuštenosti koncentracije vezano na vlasničku strukturu TVC Hungary Kft. i Mondo Inc d.o.o. kao člana navedenog društva
  4. Razno