Zapisnik s 14-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 31. ožujka 2022.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge sigurnosnog Backup rješenja na udaljenoj lokaciji s uključenim licencama softvera za obavljanje backupa
 4. Prijedlog odluke o ispravku odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/20 4. dio – S-Tel d.o.o.
 5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/20 9. dio – Supetar d.d.
 6. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01-20 za 2021. 7.dio – Udruga u ime obitelji
 7. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02-20 za 2021. 10. dio – Radio 047 d.o.o.
 8. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02-20 za 2021. 11. dio – Slatinski informativni centar d.o.o.
 9. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02-20 za 2021. 12. dio – Hrvatski radio Karlovac d.o.o.
 10. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 03-20 za 2021. 3. dio – Hrvatski katolički radio
 11. Zamolba nakladnika Televizija Šibenik d.o.o. za ispravkom završnog pravdanja po Javnom natječaju broj 03/20 za 2021.
 12. Zamolba nakladnika Slavonski radio d.o.o. za produljenjem roka za završno pravdanje po Javnom natječaju broj 02/20 za 2021.
 13. Zahtjev društva Dubrovačka mreža j.d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev
 14. Zahtjev za prestanak važenja dopuštenja i ispisu iz Knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, kabelom, internetom Savez udruga Rojca za RADIO ROJC
 15. Glas Podravine d.o.o. – neemitiranje programa na frekvenciji 94,1 MHz
 16. Zahtjev Udruge „Multimedjjalist“ (Radio 808) za produljenje privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji
 17. Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu pravilnika o uvjetima za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija
 18. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja
 19. Razno