Logo
  • hr
  • en

Zapisnik s 14-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 3. travnja 2020.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o pružanju usluge sistematkih pregleda
  4. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o o pružanju usluge sigurnosnog backup rješenja na udaljenoj lokaciji s uključenim licencama
  5. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave uredskog materijala
  6. Zamolba društva Panda komunkacije d.o.o. za produljenje roka za izvršenje ugovora
  7. Razno