Logo
 • hr

Zapisnik s 14-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 18. travnja 2019.

DNEVNI RED

 1. Ovjera Zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge praćenja medija
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave u predmetu najma Licenci za Microsoft programe
 5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave uredskog materijala
 6. Prijedlog odluke o početku postupka javne nabave: Pružanje tehničke usluge edukacije nakladnika
 7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija po natječaju br. 02/19
 8. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 1/17 za 2018. godinu – treći dio
 9. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 2/17 za 2018. godinu – treći dio
 10. Zahtjev za suglasnost za eksperimentalno odašiljanje u DVB-T2 tehnologiji i HEVC kodiranju Odašiljača i veza d.o.o.
 11. Razno