Zapisnik s 11-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 11. ožujka 2022.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava temeljem Javnog poziva za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave prehrambenih proizvoda i sredstva za čišćenje
 5. Prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o pružanju poštanskih usluga s Hrvatskom poštom d.d.
 6. Zahtjev za prestankom važenja dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga satelitom, kabelom, internetom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa za FIGHT CHANNEL i ispisu FIGHT CHANNEL d.o.o. iz Knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, kabelom, internetom
 7. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/20 za 2021. 2. dio
 8. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/20 za 2021. 1. dio
 9. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 03/20 za 2021. 1. dio
 10. Prijedlog odluke o prihvaćanju izvještaja pružatelja medijskih usluga temeljem Javnog poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu bespovratnih sredstava pružatelja medijskih usluga s područja gradova Petrinje, Gline i Siska
 11. Razno