Logo
  • hr

Zapisnik s 10-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. ožujka 2019.

DNEVNI RED

  1. Ovjera Zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Utvrđivanje formalnih uvjeta za ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 01/19 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije i radija
  4. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti televizije i radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 01/19
  5. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava temeljem javnog poziva za sufinanciranje projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja, pripreme i/ili izrade edukacijskih materijala ili istraživanja čija je tema medijska pismenost, njen razvoj i osvještavanje njene važnosti kao i s njima povezana područja i projekti
  6. Prijedlog odluke o sklapanju dodatka ugovora o pružanju usluge pristupa internetu i fiksne telefonije s društvom OPTIKA KABEL TV d.o.o.
  7. Prijedlog odgovora na molbu društva RTL Hrvatska d.o.o. za donošenjem odluke o dopuštenosti koncentracije vezano za stjecanje kontrole nad elektroničkom publikacijom „Net.hr“ (www.net.hr)
  8. Prijedlog odgovora na žalbu nakladnika Radio Vallis Aurea protiv odluke Vijeća kojom se odbija molba za proširenjem koncesijskog područja 
  9. Razno