Medijske analize

Analiza financijskog poslovanja televizijskih
nakladnika na lokalnoj razini u rh u 2014. I 2015.
godini
Analiza TV tržišta
Komparativna analiza prilagodbe audiovizualnih sadržaja osobama s osjetilnim invaliditetom
Navike gledanja televizijskog programa
Analiza tržišta elektroničkih publikacija

Mogućnosti uvođenja novih naplatnih usluga
Analiza radijskog tržišta