Logo
  • hr

Javna nabava

Usluga provođenja radionica – edukacija o proizvodnji i objavljivanju audiovizualnih, radijskih programa i sadržaja koji su od javnog interesa (poništeno)

Usluga analize, nadzora, praćenja gledanosti tv kanala

Usluga provođenja radionica – edukacija o proizvodnji i objavljivanju audiovizualnih, radijskih programa i sadržaja koji su od javnog interesa