Plan savjetovanja sa javnošću 2022. godinu

Vijeće za elektroničke medije na svojoj sjednici br. 48-21 od dana 8. prosinca 2021. donijelo je Plan savjetovanja sa javnošću za 2022. godinu.