Predstavljeno istraživanje Analiza društvenog utjecaja Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija

Danas je u Novinarskom domu predstavljeno istraživanje Analiza društvenog utjecaja Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija. Glavni cilj istraživanja je ocjena programa –emisija- sufinanciranih od strane Fonda za elektroničke medije (radijski i televizijski mediji, elektroničke publikacije) te njihov utjecaj na publiku, informiranost i kulturu na lokalnoj i regionalnoj razini. Rezultati istraživanja odnose se na razdoblje 2013.-2015. i baziraju se na analizi sekundarnih podataka o nakladnicima medijskog sadržaja, podataka o gledanosti i slušanosti, dokumentaciji Fonda te pregleda zakonskog okvira.

Sredstvima Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija, koji u Hrvatskoj djeluje od 2004., ostvaruju se četiri važna društvena cilja: informiranje o lokalnim zbivanjima, pomicanje tematskih granica u lokalnim medijima, prezentacija društvenih aktivnosti te održavanje novinarske profesije u lokalnoj sredini. Financijska stabilnost jedan je od preduvjeta neovisnog novinarstva, te Fond u ovom smislu ima važnu ulogu. Uz navedeno, Fond poseban učinak ostvaruje na području očuvanja novinarske struke u manjim mjestima, s obzirom na to da potiče dodatno zapošljavanje novinara. Lokalni mediji, usprkos rastućem trendu informiranja stanovništva putem društvenih mreža i internet portala, ostaju značajan izvor lokalno relevantnih informacija, što je posebno izraženo u manjim mjestima i u dijelu kontinentalne Hrvatske. Vidljiv je važan utjecaj lokalnih neprofitnih portala koji funkcioniraju kao lokalne platforme koje okupljaju intelektualnu javnost i aktiviste, koji kroz kolumne i priloge obrađuju lokalna društvena zbivanja iz drugačije perspektive, unatoč činjenici da su lokalni komercijalni portali često čitaniji od neprofitnih. A̶n̶a̶l̶i̶z̶a̶ ̶p̶o̶t̶v̶r̶đ̶u̶j̶e̶ ̶u̶z̶r̶o̶č̶n̶o̶-̶p̶o̶s̶l̶j̶e̶d̶i̶č̶n̶u̶ ̶p̶o̶v̶e̶z̶a̶n̶o̶s̶t̶ ̶k̶o̶n̶z̶u̶m̶a̶c̶i̶j̶e̶ ̶l̶o̶k̶a̶l̶n̶i̶h̶ ̶m̶e̶d̶i̶j̶a̶ ̶i̶ ̶u̶k̶l̶j̶u̶č̶e̶n̶o̶s̶t̶i̶ ̶u̶ ̶l̶o̶k̶a̶l̶n̶u̶ ̶z̶a̶j̶e̶d̶n̶i̶c̶u̶ ̶–̶ ̶v̶e̶ć̶a̶ ̶k̶o̶n̶z̶u̶m̶a̶c̶i̶j̶a̶ ̶l̶o̶k̶a̶l̶n̶i̶h̶ ̶m̶e̶d̶i̶j̶a̶ ̶r̶e̶z̶u̶l̶t̶i̶r̶a̶ ̶v̶e̶ć̶i̶m̶ ̶i̶n̶t̶e̶n̶z̶i̶t̶e̶t̶o̶m̶ ̶u̶k̶l̶j̶u̶č̶e̶n̶o̶s̶t̶i̶ ̶u̶ ̶l̶o̶k̶a̶l̶n̶u̶ ̶z̶a̶j̶e̶d̶n̶i̶c̶u̶.̶ * Provedene analize sugeriraju da postoji određena povezanost između intenziteta konzumacije lokalnih radio stanica, regionalnih Internet portala i broja konzumiranih potpomognutih sadržaja s intenzitetom lokalnog angažmana.

Neka od otvorenih pitanja za budućnost su uključivanje komercijalnih lokalnih internet portala (elektroničkih publikacija) u svojstvo korisnika Fonda te revizija pristupa obrade manje konzumiranih tema i dodatne analize, s obzirom na obrnutu proporcionalnost tema koje se sufinanciraju od onih koje se konzumiraju.

Prezentaciju možete pronaći ovdje.
Analiza društvenog utjecaja Fonda za pluralizam i raznovrsnost medija 2013-2015

*NAPOMENA:

Dana 23. listopada 2018. ova rečenica priopćenja za medije je dijelom promijenjena na način da više ne uključuje napomenu o “uzročno-posljedičnoj povezanosti” jer takva interpretacija ne slijedi iz same Analize društvenog utjecaja Fonda za pluralizam i raznovrsnost medija 2013-2015.

Predstavljeno istraživanje Analiza društvenog utjecaja Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija

Danas je u Novinarskom domu predstavljeno istraživanje Analiza društvenog utjecaja Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija. Rezultati istraživanja odnose se na razdoblje 2010.-2012. godine, i baziraju se na analizi sekundarnih podataka o nakladnicima medijskog sadržaja, podataka o gledanosti i slušanosti, dokumentaciji Fonda te pregleda pravnog okvira

Preporuke Studije odražavaju nalaze istraživanja i stavove tima autora, a ne predstavljaju nužno i stavove Vijeća za elektroničke medije.

Napomene autora istraživanja:

–          Preporuke odražavaju stavove autora temeljene na nalazima istraživanja.

–          Preporuke se odnose na ukupno dodatno povećanje učinkovitosti Fonda, neovisno koji dionik (VEM, zakonodavac, nakladnici) može utjecati na pojedini aspekt procesa Fonda.

–          Preporuke nisu obvezujuće za bilo kojeg dionika Fonda. 

Analiza društvenog utjecaja Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija

Prezentacija