Odluka o pravdanju sredstava Fonda 01/17 – prva skupina / Izjava o primljenim potporama male vrijednosti

U okviru procesa pravdanja sredstava Fonda, Vijeće za elektroničke medije je na 13-18 sjednici, održanoj 21. ožujka 2018., donijelo odluku o prihvaćanju dijela pravdanja sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija po Javnom natječaju broj 01/17.

Prihvaćena su pravdanja sredstava Fonda za pružatelje medijskih usluga navedenih u odluci.

Odluka o pravdanju sredstava Fonda za 2017. godinu po JN 01-17 – 1. dio

Također, skrećemo pozornost Pružateljima medijskih usluga, kojima su dodijeljena sredstva Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, da su obvezni prije isplate drugog dijela sredstava (za 2018.) dostaviti potvrdu (obavijest) nadležnog tijela o dodijeljenim potporama male vrijednosti u 2016., 2017. i 2018. godini u određenom iznosu ili izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o tome jesu li im u razdoblju 2016., 2017. i 2018. godine dodijeljene državne potpore u određenom iznosu. Za 2018. godine navodi se i planirani iznos.

Izjavu je potrebno ispuniti i ovjeriti kod javnog bilježnika te je dostaviti na adresu: Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31 (III.kat), 10 000 Zagreb.