Logo Logo

Vijeće

Vijeće za elektroničke medije (VEM) neovisno je regulatorno tijelo u području elektroničkih medija u Republici Hrvatskoj.

Osnovne zadaće Vijeća za elektroničke medije kao samostalnog regulatornog tijela propisane su Zakonom o elektroničkim medijima i Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji, a između ostaloga obuhvaćaju: provođenje postupka davanja koncesije, donošenje odluka o oduzimanju koncesija i dopuštenja, provođenje postupka davanja dopuštenja za obavljanje djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev te za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, izricanje opomena u slučaju nepoštivanja odredaba Zakona i podzakonskih akata i/ili podnošenje optužnih prijedloga, donošenje propisa, osiguravanje nadzora nad provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama utvrđenim zakonom, osiguravanje nadzora programa pružatelja medijskih usluga i zakonom utvrđenih kvota informativnog programa, vlastitog programa, europskih djela i djela neovisnih proizvođača; namjenskog korištenja sredstava Fonda za pluralizam i raznovrsnost medija, razmatranje pritužba građana.

U svom radu VEM će, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, davati doprinos razvitku društva zaštitom pluralizma elektroničkih medija i raznovrsnosti sadržaja osiguravanjem jednakih uvjeta za tržišnu utakmicu svim pružateljima medijskih usluga, te poticanjem proizvodnje i objavljivanja sadržaja od javne vrijednosti na način da bude dostupan što većem broju korisnika u Republici Hrvatskoj.

Vijeće ima sedam članova. Predsjednika i članove Vijeća za elektroničke medije imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Predsjednik Vijeća ujedno je i ravnatelj Agencije. Mandat članova Vijeća je 5 godina te mogu biti ponovno imenovani.

Vijeće donosi svoje odluke na sjednicama.