Logo Logo

Satelit, kabel, internet

Pružatelji medijskih usluga televizije i/ili radija koji pružaju audiovizualni ili audio program putem satelita, kabela, interneta ili na drugi dopušteni način, a nemaju koncesiju za televizijski ili radijski program, trebaju dobiti dopuštenje Vijeća za elektroničke medije za pružanje tih usluga.

Usluge televizije i/ili radija koje se pružaju putem satelita, kabela, interneta ili na drugi dopušteni način mrežni operatori uvrštavaju u pakete kanala koje nude korisnicima na tržištu i koji su dostupni kroz usluge IPTV, kablovske televizije, putem satelitskog prijama programa ili na drugi način. Agencija i Vijeće nemaju utjecaj na to koji kanal je dostupan kod kojeg operatera.

Može se općenito reći da je proces dobivanja dopuštenja za pružanje audiovizualnog i/ili audio programa putem satelita, kabela, interneta ili na drugi dopušteni način znatno jednostavnija, brža i jeftinija od procedure za dobivanje televizijske ili radijske koncesije.

Zahtjev i obrasce i za podnošenje ovog zahtjeva možete dobiti ovdje.

Molimo pružatelje koji traže promjenu programske osnove da koriste on-line obrasce na način da popune sve potrebne podatke, ali bez prilaganja dodatne dokumentacije.

Knjiga pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa dostupna je ovdje i u .xls formatu.