Logo Logo

Samoregulacija i koregulacija

Iskustvo nekih zemalja Europske unije pokazuje da instrumenti koregulacije i samoregulacije mogu igrati važnu ulogu u osiguravanju visoke razine zaštite potrošača. Slijedom toga, Agencija za elektroničke medije će poticati pružatelje medijskih usluga da za regulaciju određenih područja ili rješavanje problema utvrde pravila ponašanja ili smjernice kroz postupak samoregulacije ili koregulacije.

Samoregulacija predstavlja vrstu dobrovoljne inicijative koja gospodarskim subjektima, socijalnim partnerima, nevladinim organizacijama ili udrugama omogućava da donesu zajedničke smjernice između sebe i za sebe, što nužno ne isključuje sudjelovanje zakonodavca ili regulatora u postupku. Samoregulacija može biti dopunska metoda za provedbu određenih odredbi Zakona o elektroničkim medijima ili za rješavanje određenih problema, ali ona ne predstavlja zamjenu za obveze nacionalnog regulatora.

Koregulacija predstavlja pravnu poveznicu između samoregulacije i nacionalnog regulatora i trebala bi osigurati mogućnost uplitanja regulatora u slučaju da ciljevi utvrđeni zakonom nisu ispunjeni.