Logo Logo

Međunarodna suradnja


Agencija za elektroničke medije u svom svakodnevnom djelovanju aktivno surađuje s nacionalnim regulatorima drugih zemalja i drugim međunarodnim organizacijama. Agencija je članica Europske skupine regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA), koju je 2014. osnovala Europska komisija. ERGA-u čine predstavnici nacionalnih neovisnih regulatornih tijela te ona djeluje kao savjetodavno tijelo Europske komisije za implementaciju Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama kao i za sva ostala pitanja vezana uz audiovizualne medijske usluge u EU. Sukladno provedbi Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD), Vijeće i Agencija aktivno sudjeluju u radu Opće uprave Europske komisije za komunikacijske mreže, sadržaj I tehnologiju (DG CONNECT).

Također, Agencija je aktivna članica Europskog udruženja nacionalnih regulatora EPRA (European Platform of Regulatory Authorities) od 2005., Mediteranske mreže regulatornih tijela od 2012. te Foruma regulatora srednje Europe (CERF) od 2014. Sudjelujemo u radu drugih međunarodnih udruženja i radnih skupinaEuropske komisije za audiovizualnu i medijsku politikuVijeća Europe i Europskog audiovizualnog opservatorija.