Logo Logo

Zapisnik s 41-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 2. prosinca 2020.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanje poslovnog programskog rješenja Centrix
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanja i ažuriranja poslovnog programa u 2021.
 5. Prijedlog odluke o ispisu Udruge za promicanje medijskog pluralizma „808“ kao pružatelja medijske usluge satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa iz Upisnika pružatelja medijskih usluga, Knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa
 6. Prijedlog odluke o ispisu Udruge za promicanje medijskog pluralizma „808“ kao neprofitnog pružatelja elektroničke publikacije Radio808 iz Upisnika pružatelja medijskih usluga, Knjige pružatelja elektroničkih publikacija
 7. Prijedlog odluke o ispisu Pathway j.d.o.o. u stečaju kao pružatelja medijske usluge satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa za kanal Autodrom TV iz Upisnika pružatelja medijskih usluga, Knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa
 8. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija
 9. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
 10. Prijedlog Operativnog plana za 2021. Agencije za elektroničke medije
 11. Prijedlog odluke o rashodovanju i isknjiženju neupotrebljivih osnovnih sredstava
 12. Prijedlog odluke o donaciji, rahodovanju i isknjiženju upotrebljivih osnovnih sredstava
 13. Razno