Logo Logo

Usluga praćenja tiskanih medija, internet portala te TV i radio emisija

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 3-20 sjednici, održanoj 21. siječnja 2020. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave –

Usluga praćenja tiskanih medija, internet portala te TV i radio emisija 

Rok za dostavu ponuda je 13. veljače 2020. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.