Logo Logo

Zapisnik s 31-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. rujna 2019.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog Plana nabave Agencije za elektroničke medije za 2020.
  4. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 02/19
  5. Razno