Logo Logo

Usluge provođenja radionica-edukacija o proizvodnji I objavljivanju audiovizualnih, radijskih program I sadržaja koji su od javnog interesa

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 14-19 sjednici, održanoj 18. travnja 2019. donijelo odluku o pokretanju postupka javne nabave usluga –
provođenja radionica-edukacija o proizvodnji I objavljivanju audiovizualnih, radijskih program I sadržaja koji su od javnog interesa
Rok za dostavu ponuda je 15. svibnja 2019. do 14,30 sati

Objava – Obavijest o nadmetanju