Logo Logo

Vijeće za elektroničke medije završilo poziv za iskazivanje interesa za digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih kanala u tehnologiji DAB +

Na temelju trećeg poziva za iskazivanje interesa za digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih kanala od 05. prosinca 2018. godine, Vijeće je odabralo nakladnika Radio Dalmacija d.o.o., kanal RADIO DALMACIJA, za emitiranje specijaliziranog glazbenog programa.