Logo Logo

Otvorene ponude temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 04/17 i broj 05/17

Vijeće za elektroničke medije je na 27-17 sjednici, održanoj 3. kolovoza 2017., otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 04/17 i Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 05/17 za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija.

Otvorene ponude