Logo Logo

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 01/16 i 02/16

Na sljedećoj poveznici moguće je preuzeti obrasce u Microsoft Word formatu radi popunjavanja putem računala, a u svrhu prijave na javni natječaj temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 01/16 i 02/16.

Obrasci