Logo Logo

Zapisnik s 42-15 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 10. rujna 2015.

Zapisnik s 42-15 sjednice
Vijeća za elektroničke medije, održane dana 10.
rujna 2015.

D N E V N I   R E D:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest
  br. 02/15 za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti radija
  na području grada Zagreba
 3. Novi radio – zahtjev za utvrđivanje nenastajanja nedopuštene
  koncentracije u smislu odredaba ZEM-a
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave bagatelne
  vrijednosti – izrada revizorskih izvješća
 5. Razno