Logo Logo

Zapisnik s 57-14 sjednice Vijeća održane dana 18. prosinca 2014.

Zapisnik s 57-14 sjednice
Vijeća održane dana 18. prosinca 2014.

DNEVNI RED 

 1. Ovjera zapisnika
 2. Ministarstvo financija – primjedbe i prijedlozi za izmjenu
  Programa za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i
  raznovrsnosti elektroničkih medija
 3. Postupak bagatelne nabave – usluge praćenja nakladnika za
  vrijeme predizborne kampanje
 4. Verifikacija odluke s radnog sastanka vezanog za brisanje iz
  Upisnika pružatelja elektroničkih publikacija
 5. Razno