Logo Logo

Odluka o davanju koncesije, AUTOR d.o.o. i HOO TV d.o.o.

Vijeće za elektroničke medije je na 60-13 sjednici održanoj 6.
studenog 2013. postupajući po presudi Visokog upravnog suda
donijelo Odluku kojom se koncesija za obavljanje djelatnosti
pružanja medijskih usluga televizije – emitiranje
specijaliziranih televizijskih kanala u zemaljskoj mreži unutar
multipleksa D daje ponuditeljima AUTOR d.o.o. i HOO TV d.o.o.