Logo Logo

Trajno oduzimanje koncesije nakladniku televizije TV PLUS d.o.o.

Vijeće za elektroničke medije na 32-13 sjednici, održanoj 21.
svibnja 2013., donijelo je odluku o trajnom oduzimanju koncesije
za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije za
emitiranje televizijskog kanala u zemaljskoj mreži unutar
digitalne regije d44-46 (Barilović, Bosiljevo, Draganić, Duga
Resa, Generalski stol, grad Zagreb, Jastrebarsko, Karlovac,
Klinča Sela, Krašić, Krnjak, Lasinja, Netretić, Ozalj,
Pisarovina, Samobor, Stupnik, Sveta Nedjelja, Velika Gorica,
Vojnić i Žakanje) nakladniku televizije – trgovačkom društvu TV
PLUS d.o.o., Zagreb.