Logo Logo

U Narodnim novinama broj 79/2024 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije broj 3/24

Digitalna regija:

  • d72 (Grad Šibenik)
  • D5 (Primorsko-goranska, Istarska i dio Ličko-senjske županije).

Dokumentacija za nadmetanje i pripadajući dokumenti nalaze se u nastavku ove vijesti.

Rok za podnošenje ponuda je 2. kolovoza 2024. godine do 12 sati. Ponuda se može predati neposredno, do naznačenog roka, ili preporučenom pošiljkom koja mora biti zaprimljena u pisarnici Agencije do naznačenog roka. Skrećemo pozornost kako ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena u pisarnici Agencije do navedenog roka.

Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 3/24

Dokumentacija za nadmetanje

Studija opravdanosti za digitalnu regiju d72

Studija opravdanosti za digitalnu regiju D5

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija i vođenju očevidnika

Pravilnik o sadržaju i postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija

Tehnički parametri d72

Tehnički parametri D5

Metodološke upute nakladnicima za izradu programske osnove

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje .