Logo Logo

Zapisnik s 25-24 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 13. lipnja 2024. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 24-24 sjednice Vijeća
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge edukacije u sklopu NPOO mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“
 4. Odluka o pokretanju jednostavne javne nabave – nabava usluge održavanje sustava za nadzor
 5. Prijedlog odluke o odabiru u predmetu odabira usluge nabave praćenja tiskanih medija, Internet portala i TV i radio emisija
 6. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području:
  • Koprivničko-križevačke županije – Z-KC
  • Grada Zagreba (gradovi Zagreb, Velika Gorica, Zaprešić, Sveta Nedelja i općine Stupnik, Rugvica i Brdovec – L-ZG2)
 7. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području:
  • Primorsko-goranske, Istarske, dijela Ličko-senjske županije (digitalna regija D5)
  • Grada Šibenika (digitalna regija d72)
 8. Analiza o ispunjavanju kadrovskih uvjeta na području koncesija nakladnika radija ZAGREBAČKI RADIO PLAVI 9 d.o.o., GRADSKI RADIO d.o.o., MIROSLAV KRALJEVIĆ d.o.o. i RADIO TRSAT d.o.o.
 9. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/22 – 18. dio
 10. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/22 – 19. dio – SLOBODNI FILOZOFSKI
 11. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/22 – 20. dio SLOBODNI FILOZOFSKI
 12. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/22 – 21. dio MODERNA VREMENA
 13. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/22 – 22. dio – IMAGO
 14. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/23 – BJELOVAR – INFO MEDIJ – 8. dio
 15. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/23 –MODERNA VREMENA– 9. dio
 16. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjige pružatelja elektroničkih publikacija
 17. Razno