Logo Logo

Nabava usluge održavanja sustava za nadzor televizijskih i radio kanala

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 25-24 sjednici, održanoj 13. lipnja 2024. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge edukacije održavanja sustava za nadzor televizijskih i radio kanala.

Rok za dostavu ponuda je 23. lipnja  2024. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.