Logo Logo

Nabava usluge edukacije u sklopu NPOO mjere “Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka”

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 25-24 sjednici, održanoj 13. lipnja 2024. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge edukacije u sklopu NPOO mjere “Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka”

Rok za dostavu ponuda je 15. srpnja  2024. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.,