Logo Logo

Zapisnik s 24-24 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 4. lipnja 2024. 

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika s 23-24 sjednice Vijeća
  2. Analiza očitovanja nakladnika Nova TV d.d. i RTL Hrvatska d.o.o. o ispunjavanju obaveza iz članka 51. i 101. ZEM-a
  3. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/22 – Udruga u ime obitelji – 17. dio
  4. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/23 – Dalmacija Danas d.o.o. – 7. dio
  5. Treća izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za elektroničke medije za 2024.
  6. Razno