Logo Logo

Zapisnik s 22-24 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 23. svibnja 2024. 

 1. Ovjera zapisnika s 21-24 sjednice Vijeća
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Analiza udjela EU i djela neovisnih proizvođača nakladnika televizije u 2023. i pregled nadoknade udjela tih djela kod televizijskih nakladnika u razdoblju od 2018. do 2023. godine
 4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave Središnjeg informacijskog sustava pružatelja medijskih usluga
 5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge praćenja tiskanih medija, Internet portala te TV i radio emisija
 6. Prijedlog odluke o poništavanju nabave usluge grafičkog dizajna knjiga u sklopu NPOO mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“
 7. Utvrđivanje postojanja javnog interesa temeljem poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području:
 8. Koprivničko-križevačke županije
 9. Grada Zagreba (gradovi Zagreb, Velika Gorica, Zaprešić, Sveta Nedelja i općine Stupnik, Rugvica i Brdovec
 10. Utvrđivanje postojanja javnog interesa temeljem poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području:
 11. Primorsko-goranske, Istarske, dijela Ličko-senjske županije
 12. Grada Šibenika
 13. Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije u 2023. godini
 14. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/22 za 2023. – Udruga Radio Student – 14. dio
 15. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/22 – Medulinska rivijera d.o.o. – 19. dio
 16. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/23 – 4. dio
 17. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 03/22 za 2023. – Hrvatski radio Karlovac d.o.o. – 11. dio
 18. Razno