Logo Logo

Nabava usluge praćenja tiskanih medija, internet portala, tv i radio emisija

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 22-24 sjednici, održanoj 23. svibnja 2024. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge praćenja tiskanih medija, internet portala, tv i radio emisija

Rok za dostavu ponuda je 7. lipnja  2024. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.