Logo Logo

Zapisnik s 20-24 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 9. svibnja 2024. 

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika s 19-24 sjednice Vijeća
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/22 za 2023. –  12. dio
  4. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/22 za 2023. – Udruga KLAP! – vizualne komunikacije – 13.  dio
  5. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/22 za 2023. – 14. dio
  6. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/23 za 2023. – 2. dio
  7. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/23 za 2023. – VIP Digital d.o.o. – Sjeverni.info – 3. dio
  8. Prijedlog odluke o upisu/ispisu pružatelja elektroničkih publikacija u/iz Knjige pružatelja
  9. Razno