Logo Logo

Zapisnik s 19-24 sjednicae Vijeća za elektroničke medije, održane dana 2. svibnja 2024.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika s 18-24 sjednice Vijeća
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/22 za 2023. – Express agencija d.o.o. – 11. dio
  4. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/22 za 2023. – 13. dio
  5. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 03/22 za 2023. – Dubrovačka televizija d.o.o. – 9. dio
  6. Prijedlog odluke o upisu / ispisu pružatelja elektroničkih publikacija u / iz Knjige pružatelja
  7. Razno