Logo Logo

Najam licenci za Microsoft programe

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 17-24 sjednici, održanoj 19. travnja 2024. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave najma licenci za Microsoft programe za potrebe Agencije za elektorničke medije. 

Rok za dostavu ponuda je 6. svibnja  2024. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.