Logo Logo

Nabava usluge sistematskih pregleda

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 17-24 sjednici, održanoj 19. travnja 2024. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge sistematskih pregleda za djelatnike Agencije za elektorničke medije. 

Rok za dostavu ponuda je 3. svibnja  2024. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.