Logo Logo

Nabava informatičke opreme – prijenosna računala BN 33/24

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 2-24 sjednici, održanoj 11. siječnja 2024. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave – BN 33/24

Rok za dostavu ponuda je 18. siječnja 2024. do 15,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.