Logo Logo

Poziv za iskazivanje javnog interesa – obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija

Pozivaju se udruge civilnog društva, znanstvene, kulturne, sportske, strukovne, vjerske, obrazovne, humanitarne udruge i institucije kao i ostale zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja:

  • Splitsko-dalmatinske županije
  • grada Belišća
  • dijela grada Nove Gradiške
  • Vukovarsko-srijemske županije i južnog dijela Osječko-baranjske županije
  • Grada Zagreba
  • šireg područja grada Rovinja (grad Rovinj, općine Žminj, Kanfanar i Bale),

da dostave pisano očitovanje o iskazu javnog interesa.

Interes javnosti iskazuje se za djelovanje radijskog kanala kao elektroničkog medija, a ne za određenog nakladnika. Rok za dostavu iskazivanja interesa je 24. rujna 2023. godine (zaključno do 12 sati).

Poziv