Logo Logo

Savjetovanje o Nacrtu drugog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava NPOO mjere „Uspostava sustava provjere medijskih činjenica“

Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija nositelji su mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“ (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2), koja se provodi sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Za provedbu dijela mjere koji se odnosi na uspostavu sustava provjere točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama osigurano je 5.972.526 eura (45 milijuna kuna) bespovratnih sredstava.

U prvom Javnom pozivu, čiji su rezultati obavljeni 4. srpnja 2023., u sklopu predmetne mjere odabrano je 12 projektnih prijedloga, kojima je dodijeljeno ukupno 2.292.217,39 eura.

Kao što je i najavljeno, Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije, kao nositelji mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“, donijeli su odluku o pokretanju procesa za raspisivanje novog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu sustava provjere točnosti informacija.

U svrhu provedbe navedene mjere Agencija za elektroničke medije otvorila je 24. srpnja 2023., na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja, javno savjetovanje o Nacrtu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Uspostava sustava provjere medijskih činjenica. Savjetovanje je otvoreno do 23. kolovoza 2023.

Cilj javnog savjetovanja je prikupljanje primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti te se stoga pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje primjedbe i prijedloge vezane uz tekst Nacrta poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, elektroničkom aplikacijom e-Savjetovanja.

Pozivamo sve zainteresirane dionike da pristupe savjetovanju i komentiraju nacrt Javnog poziva preko POVEZNICE.

O PROJEKTU

Opći cilj mjere je jačanje otpornosti društva na dezinformacije kroz smanjenje količine dezinformacija u javnom prostoru, jačanje informacijske pouzdanosti i sigurnosti kod konzumiranja medijskih sadržaja i korištenja društvenih mreža, jačanje kvalitete novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja te jačanje medijske pismenosti. Specifični ciljevi programa su jačanje kompetencija postojećih i razvoj novih neovisnih provjeravatelja točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama, razvoj tehnoloških programa za rad na provjeri informacija, jačanje otpornosti medija na dezinformacije i poticanje kvalitetnog novinarstva i vjerodostojnog izvještavanja, te stvaranje suradničke platforme i repozitorija provjerenih informacija.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se za sufinanciranje aktivnosti povezanih s provedbom projekta za uspostavu sustava provjere točnosti informacija objavljenih u javnom prostoru, medijima i na društvenim mrežama, ulaganjima u jačanje kapaciteta i kompetencija postojećih provjeravatelja informacija (fact-checkera), uspostavljanjem novih neovisnih provjeravatelja i uspostavljanjem i jačanjem sustava i procedura provjere informacija (fact-checking) u medijskim redakcijama i otpornosti medija na dezinformacije, te poticanjem kvalitetnog i vjerodostojnog novinarstva, kao i poticanjem stvaranja medijskih sadržaja vezanih uz borbu protiv dezinformacija.

Bespovratna sredstava dodjeljivat će se znanstveno-obrazovnim, znanstvenim i znanstveno-istraživačkim ustanovama (sveučilišta, fakulteti, visoka učilišta, veleučilišta, instituti) i udrugama, samostalno ili u partnerstvu sa znanstveno-obrazovnim i znanstveno-istraživačkim ustanovama i/ili udrugama i/ili pravnim ili fizičkim osobama (samostalni medijski profesionalci) koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća, u svojstvu prihvatljivih partnera, upisani u odgovarajuće upisnike za obavljanje medijske djelatnosti, a kojima osnivač nije tijelo javne vlasti.

Prijedlog provedbe mjere uspostave sustava provjere točnosti informacija temelji se na studiji „Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje“, te na dokumentu Standardi i kriteriji za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava“. Tim su dokumentom, koji je u lipnju 2022. bio u javnom savjetovanju, definirana Načela rada kojih će se morati pridržavati prijavitelji na projektu.