Logo Logo

Zapisnik s 24-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 11. srpnja 2023.

Dnevni red:

1.       Ovjera zapisnika s 22-23 i 23-23 sjednice Vijeća

2.       Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 05/23 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija (DAB+)

3.       Razno