Logo Logo

Održavanje sustava za nadzor televizijskih i radio kanala

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 20-23 sjednici, održanoj 15. lipnja 2023. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge održavanja sustava za nadzor televizijskih i radio kanala za potrebe Agencije za elektorničke medije. 

Rok za dostavu ponuda je 23. lipnja  2023. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.