Logo Logo

U Narodnim novinama objavljen Popis značajnih događaja

U „Narodnim novinama“ broj 17/23 od 14. veljače 2023. objavljen je Popis značajnih događaja.

Mrežna poveznica gdje se može naći objava u Narodnim novinama je https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_17_299.html

Popis značajnih događaja stupa na snagu 22. veljače 2023.