Logo Logo

Zapisnik s 48-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. prosinca 2022. 

Dnevni red:,

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o izboru ponude u predmetu nabave usluge održavanja računovodstvenog programa
 4. Prijedlog odluke o izboru ponude u predmetu nabave usluge održavanja programa Centrix
 5. Prijedlog odluke o izboru ponude u predmetu nabave pružanja fiksne telefonije i interneta
 6. Zahtjev EXTRA FM ZAGREB d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal EXTRA FRESH
 7. Zahtjev EXTRA FM ZAGREB d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal EXTRA THROWBACK
 8. Zahtjev društva A1 Hrvatska d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev – VIDEOTEKA
 9. Zahtjev za prestanak važenja dopuštenja i ispisu iz Knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, kabelom, internetom društva THE AMM d.o.o. za kanal „D’ radio“
 10. Zamolba za poboljšanjem čujnosti – Radio Gorski kotar d.o.o.
 11. Konačni tekst Pravilnika o hrvatskim audiovizualnim djelima
 12. Godišnji program rada Agencije za elektroničke medije za 2023.
 13. Prijedlog ugovora o nastavku suradnje s gđom. Dokler
 14. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
 15. Razno