Logo Logo

Zapisnik s 45-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 1. prosinca 2022. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Plan nabave za 2023.
 4. Prijedlog odluke o pokretanju jednostavne javne nabave fiksne telefonije i interneta
 5. Prijedlog odluke o pokretanju jednostavne javne nabave mobilne telefonije
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog natječaja broj 2/22 (potpora male vrijednosti) za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2023.
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog natječaja broj 3/22 (državna potpora) za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2023.
 8. Izvješće o provedenom savjetovanju o Naputku o Upisniku pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija
 9. Zahtjev društva HURIN Promocija d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal HURIN GLAZBENI KANAL
 10. Zahtjev Hrvatske radiotelevizije za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal BOŽIĆ DOLAZI
 11. Zahtjev društva ULTRA SPLIT d.o.o. za dobivanje prethodne suglasnosti na nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu „Crveno ili zeleno“
 12. Zahtjev društva ANTENA ZAGREB d.o.o. za dobivanje prethodne suglasnosti na nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu „Dar Mar“
 13. Zahtjev društva RADIO DALMACIJA d.o.o. za dobivanje prethodne suglasnosti na nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu „Božićna potraga“
 14. Zahtjev društva bravo cbc d.o.o. za dobivanje prethodne suglasnosti na nagradno natjecanje i sudjelovanje gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu „bravo! is coming to town“
 15. Prijedlog ugovora o najmu poslovnog prostora
 16. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
 17. Prijedlog odluke o isplati dara za djecu
 18. Razno