Logo Logo

Zapisnik s 44-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 24. studenog 2022. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o prihvatu ponude u predmetu jednostavne nabave usluge pravne podrške u izradi dokumentacije za provedbu postupka odobrenja i dodjele bespovratnih sredstava u okviru mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka
 4. Zahtjev udruge PROCES – udruga za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava u Upisnik pružatelja medijskih usluga Knjigu neprofitnih proizvođača audio/ili audiovizualnog programa
 5. Zahtjev udruge FAKTOGRAF – udruga za informiranu javnost u Upisnik pružatelja medijskih usluga Knjigu neprofitnih proizvođača audio/ili audiovizualnog programa
 6. Zahtjev društva TV STUDIO 7 d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal ZDRAVA TV 7 INTERNATIONAL
 7. Zahtjev društva DAMMIC d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal DMC tv
 8. Zahtjev društva RADIO BANOVINA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal Božić na Banovini
 9. Zamolba nakladnika Radio Trsat d.o.o. za odobrenjem dodatnih frekvencija odašiljača
 10. Odluka Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2023. te povlasticama za određene kategorije obveznika plaćanja
 11. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
 12. Razno